माहितीपत्रक

पुण्यातील कोथरूड - पौड रोड भागात गेली ४५ वर्षे प्रसिद्ध असलेल्या ‘पटवर्धन क्लास’ची इयत्ता १० वीची (Maharashtra SSC Board) ऑनलाईन बॅच दि. १० मे २०२१ पासून सुरु होत आहे. त्यासंबंधी अधिक माहिती देण्यासाठी दि. ९ मे २०२१ रोजी सकाळी १०:०० वाजता Zoom App वर एक पालक सभा आयोजित करण्यात आली आहे. या पालक सभेत आपल्याला सहभागी व्हावयाचे असल्यास 8329387086 या मोबाइल नंबर वर join असा मेसेज पाठवावा किंवा खाली दिलेला Google Form भरावा म्हणजे आपल्याला त्या ग्रुप मध्ये सहभागी करून घेता येईल.

Google Form

5 trial lessons FREE for new students!
क्लासची वैशिष्ट्ये
 • अनुभवी शिक्षक
 • तळमळीचे अध्यापन
 • वैयक्तिक लक्ष
 • सरावासाठी शेकडो प्रश्न
 • उच्च तंत्रज्ञानाचा सुयोग्य वापर
माध्यम
 • English Medium
 • Semi English Medium
विषय
 • English (HL)
 • English (LL)
 • Maths - I
 • Maths - II
 • Science - I
 • Science - II
Batch Timings
 • 5:15 PM to 6:45 PM
क्लासची फी

क्लासची वर्षाची एकूण फी ₹ १२, ०००/- आहे. परंतु, प्राप्त परिस्थितीत फी भरणे सोयीचे जावे म्हणून फी हप्त्यात भरण्याची सुविधा ठेवलेली आहे. फी पुढीलप्रमाणे भरावी:

 • १० मे पर्यंत: ₹ १, ५००/-
 • १० जून पर्यंत: ₹ १, ५००/-
 • १० जुलै पर्यंत: ₹ १, ५००/-
 • १० ऑगस्ट पर्यंत: ₹ १, ५००/-
 • १० सप्टेंबर पर्यंत: ₹ १, ५००/-
 • १० ऑक्टोबर पर्यंत: ₹ १, ५००/-
 • १० नोव्हेंबर पर्यंत: ₹ १, ५००/-
 • १० डिसेंबर पर्यंत: ₹ १, ५००/-

प्रवेश घेताना फी एकदम भरल्यास फी मध्ये ₹ १, ०००/- ची सवलत मिळेल. म्हणजेच एकूण ₹ ११, ०००/- एवढीच फी भरावी लागेल.

नियम व अटी

This page was last modified on
02 May 2021 at 22:59