माहितीपत्रक

पटवर्धन क्लासची इयत्ता १० वीची (Maharashtra SSC Board) ऑनलाईन बॅच सुरु आहे. आपल्याला क्लासमध्ये प्रवेश घ्यायचा असल्यास 83293 87086 या मोबाइल नंबर वर join असा मेसेज पाठवावा किंवा खाली दिलेला Google Form भरावा म्हणजे आपल्याला त्या ग्रुप मध्ये सहभागी करून घेता येईल. आधी शिकवून झालेला अभ्यासक्रम नंतर पूर्ण करण्यात येईल.

Google Form

5 trial lessons FREE for new students!
क्लासची वैशिष्ट्ये
 • अनुभवी शिक्षक
 • तळमळीचे अध्यापन
 • वैयक्तिक लक्ष
 • सरावासाठी शेकडो प्रश्न
 • उच्च तंत्रज्ञानाचा सुयोग्य वापर
माध्यम
 • English Medium
 • Semi English Medium
विषय
 • English (HL)
 • English (LL)
 • Maths - I
 • Maths - II
 • Science - I
 • Science - II
Batch Timings
 • 5:15 PM to 6:45 PM
क्लासची फी

क्लासची वर्षाची एकूण फी ₹ १२, ०००/- आहे. परंतु, प्राप्त परिस्थितीत फी भरणे सोयीचे जावे म्हणून फी हप्त्यात भरण्याची सुविधा ठेवलेली आहे. फी पुढीलप्रमाणे भरावी:

 • प्रवेश घेताना : ₹ २, ०००/-
 • १० ऑगस्ट पर्यंत: ₹ २, ०००/-
 • १० सप्टेंबर पर्यंत: ₹ २, ०००/-
 • १० ऑक्टोबर पर्यंत: ₹ २, ०००/-
 • १० नोव्हेंबर पर्यंत: ₹ २, ०००/-
 • १० डिसेंबर पर्यंत: ₹ २, ०००/-

सदर फी ही ऑनलाईन क्लासची आहे. नेहमीप्रमाणे (ऑफलाईन) क्लास सुरु झाल्यास फी मध्ये थोडी वाढ होईल.

नियम व अटी

This page was last modified on
16 June 2021 at 13:59